Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2021 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2021)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2021 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2021) đạt 29,42 tỷ USD, tăng 7,4% (tương ứng tăng 2,03 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2021 đạt 375,12 tỷ USD, tăng 30,9% (tương ứng tăng 88,46 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 259,02 tỷ USD, tăng 34,7% (tương ứng tăng 66,69 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 116,10 tỷ USD, tăng 23,1% (tương ứng tăng 21,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 7 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 589 triệu USD. Tính chung trong 7 tháng/2021, cán cân thương mại thâm hụt 2,41 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 năm 2021 đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 2,22 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 7/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,51 tỷ USD, tương ứng tăng 94%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 592 triệu USD, tương ứng tăng 38,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 322 triệu USD, tương ứng tăng 25,1%… Bên cạnh đó, một số nhóm hàng giảm như: giày dép các loại giảm 358 triệu USD, tương ứng giảm 40,8%; hàng dệt may giảm 183 triệu USD, tương ứng giảm 11,1%…

Như vậy, trong 7 tháng tính từ đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,35 tỷ USD, tăng 26,2%, tương ứng tăng 38,68 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 7năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2021 đạt 11,01 tỷ USD, tăng 23,1% tương ứng tăng 2,06 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 7/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 136,65 tỷ USD, tăng 30,9% (tương ứng tăng 32,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2021 đạt 14,41 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3% (tương ứng giảm 196 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2021 giảm so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: vải các loại giảm 189 triệu USD, tương ứng giảm 26,5%; sắt thép các loại giảm 132 triệu USD, tương ứng giảm 23,2%; kim loại thường khác giảm 101 triệu USD, tương ứng giảm 24,6%… Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 358 triệu USD, tương ứng tăng 12,1%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 137 triệu USD, tương ứng tăng 17,6%…

Như vậy, trong 7 tháng tính từ đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 188,76 tỷ USD, tăng 35,8% (tương ứng tăng 49,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 7 năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,38 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% (tương ứng giảm 25 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 7/2021. Tính trong 7 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 122,36 tỷ USD, tăng 39,​2% (tương ứng tăng 34,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2021 sẽ được phổ biến từ ngày 13/9/2021.

Nguồn: Tổng cục Hải quan