ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Công ty TNHH Tiếp Vận Tam Long là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đại lý thủ tục hải quan. Áp dụng hệ thống khai Hải quan điện tử luôn cập nhật thông tư về những quy định và thủ tục hải quan mới nhất, kết hợp với hệ thống quản lý quy trình Xuất nhập khẩu trực tuyến, chúng tôi luôn đảm bảo mọi hoạt động được quản lý chặt chẽ và thông tin kịp thời.

Các dịch vụ Đại lý thủ tục Hải quan gồm:

  • Dịch vụ khai thuê Hải Quan.
  • Dịch vụ tư vấn Thuế suất Xuất nhập khẩu, thủ tục hoàn thuế.
  • Hỗ trợ xin giấy phép nhập khẩu cho tài sản cố định.