Dịch vụ quốc tế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ này ở cả Việt Nam và Vương Quốc Anh. Tùy theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm và cung cấp các thông tin cần thiết về người mua hàng hay các nhà cung cấp, cũng như hỗ trợ khách hàng trong việc trao đổi thông tin với các người mua hàng hoặc nhà cung cấp quốc tế.

Dịch vụ trong suốt (chỉ tốn chi phí khi đã nhận dịch vụ)

Sử dụng dịch vụ này, Quý khách hàng sẽ không mất phí đăng ký, không phí hàng tháng và cũng không phải trả bất kỳ khoản phí không hợp lý nào khác. Nếu chúng tôi không tìm kiếm được nhà cung cấp hay người mua hàng phù hợp theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ không kiếm được thu nhập cho mình.