Kho chứa hàng

Chúng tôi cho thuê định kỳ (năm, quí, tháng và ngày) cho những khách hàng có nhu cầu giữ hàng trong kho để phân phối dần. Hệ thống quản lý việc cho thuê kho của chúng tôi thích hợp cho tất cả những nhu cầu này.

Đóng gói bao bì

Chúng tôi chuyên đóng gói bao bì cho tất cả các loại hàng hóa với tiêu chuẩn đóng gói quốc tế, đặc biệt là máy móc thiết bị có kích cỡ lớn xuất khẩu và triển lãm. Tùy vào tính chất và

CFS – Kho Hàng Hóa Từ Container

Kho hàng hóa của chúng tôi hoạt động tương tự như kho hàng ở các cảng biển bởi vì chúng tôi thu gom hàng hóa từ khách hàng trên toàn Việt Nam trước khi xuất khẩu ra nước ngoài (hàng xuất) hoặc phân phối về cho khách hàng tại Việt Nam (hàng nhập).