Cụ thể, 3 thủ tục hành chính bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Để triển khai các thủ tục của Bộ Thông tin truyền thông trên Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu theo các thủ tục trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho cán bộ hải quan để tra cứu, khai thác thông tin liên quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị cán bộ hải quan không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên khi đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên Cơ chế một cửa quốc gia (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Thông tin và Truyền thông có 03 thủ tục hành chính cần kết nối. Đến 08/11/2019, sau khi hoàn thành kết nối chính thức 03 thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan về việc đào tạo và triển khai chính thức kết nối thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đối với 03 thủ tục hành chính của Bộ.

Theo đó, Trung tâm Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai các công việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, kết nối thông luồng nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống. Sau thời gian tiến hành chạy thử nghiệm, việc chuẩn bị cho triển khai chính thức kết nối đã hoàn thành.

Bộ đã tiến hành tổ chức buổi đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính vào ngày 25/9/2019, thời gian thử nghiệm hệ thống từ ngày 16/9 đến 29/9/2019.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện được 02 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện; thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký doanh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh. Nếu thêm 03 thủ tục hành chính mới nêu trên được áp dụng từ ngày 08/11/2019 (theo kế hoạch năm 2019) thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Thông tin truyền thông sẽ là 05 thủ tục hành chính.

TIN TỨC KHÁC

Du lịch Nha Trang 2019

Du lịch Nha Trang 2019

CTY Tiếp vận Tam Long - Du lịch Nha Trang 2019

Triển khai nộp thuế điện tử 24/7: Doanh nghiệp được gì?

Triển khai nộp thuế điện tử 24/7: Doanh nghiệp được gì?

(HQ Online)- Song song với hình thức nộp thuế hiện nay, Tổng cục Hải quan mở thêm một kênh thu thuế mới - “nộp thuế điện tử 24/7”, bằng cách cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử hải quan, theo đó chỉ cần có internet, DN có thể chủ động nộp tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.