Việt Nam là cửa khẩu quan trọng cho sự lưu thông hàng hoá giữa các nước Đông Dương. Thủ tục chuyển tải tại cửa khẩu Việt Nam thì không phức tạp nhưng công ty vận chuyển tuyệt đối phải thông hiểu thông lệ hải quan quốc tế và các thủ tục liên quan với các nước bạn Lào và Cam-Pu-Chia để việc vận chuyển được trôi chảy. Từ quan điểm này, chúng tôi phải luôn bàn bạc kỹ với khách hàng, đặc biệt trong quá trình làm chứng từ cho khách hàng hiểu rõ về quy trình vận chuyển hàng.

TIN TỨC KHÁC

Hàng giao cấp tốc

Hàng giao cấp tốc

Hệ thống làm việc của Tam Long xuyên suốt 24/7/365 (24 giờ trong ngày / 7 ngày trong tuần / 365 ngày trong năm) để đáp ứng bất kỳ yêu cầu giao hàng nào từ khách hàng, như giao hàng cấp tốc, giao hàng trong đêm, giao hàng vào ngày nghỉ cuối tuần v.v...

Hàng hoá công trình

Hàng hoá công trình

Chúng tôi đã và đang song hành với khách hàng ngay từ lúc khởi đầu của việc kinh doanh mua bán hàng hóa nên hiểu rõ những gì chúng tôi nên làm để vận chuyển hàng hóa cho công trình

Hàng quá khổ, quá tải

Hàng quá khổ, quá tải

Nhu cầu xây dựng đang gia tăng ở mức độ chóng mặt ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại, kéo theo yêu cầu vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải cũng rất thường xuyên trên suốt các miền đất nước.