CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TAM LONG

地址: 胡志明市, 平盛邵,  26 坊, 裴廷醉, 19 號
電話: 028 35110891 - 0908 220 755
傳真
: 028 35110892
电子邮件: kinhdoanh@tamlong.net.vn